Ενημέρωση σχετικά με τη μετατροπή του ΤΕΑΥΦΕ σε ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης

Rate this item
(0 votes)

Από 01/03/2013 το ΤΕΑΥΦΕ λειτουργεί ως ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΦΕΚ 412/Β/22-02-2013.

Οι ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι και οι εργοδότες (δηλαδή αυτοί που το έφτιαξαν και πληρώνουν για αυτό), πήραν ξανά τις τύχες του Ταμείου τους στα χέρια τους.  Το νέο ΤΕΑΥΦΕ λειτουργεί όπως και πριν στην ίδια έδρα, στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 56 – Μέγαρο ΤΕΑΥΦΕ).

Ό,τι ίσχυε μέχρι 28/02/2013 για το τ. ΤΕΑΥΦΕ-ΤΕΑΙΤ (ΝΠΔΔ), την υπαγωγή, τις εισφορές, τις συντάξεις και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ισχύει και από 01/03/2013.

Το νέο ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ είναι καθολικός διάδοχος του τ. ΤΕΑΥΦΕ-ΤΕΑΙΤ (ΝΠΔΔ) και υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του τ. ΤΕΑΥΦΕ-ΤΕΑΙΤ (ΝΠΔΔ), η κινητή και ακίνητη περιουσία του, οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ αυτού, μεταφέρονται αυτοδικαίως και εκ του νόμου στο νέο Ταμείο από την έγκριση του καταστατικού του και την έναρξη λειτουργίας του.

Όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις και υποχρεώσεις προς τους συνταξιούχους μας και εν γένει όλους τους συναλλασσόμενους αναλαμβάνονται πλήρως και καθ’ ολοκληρία από το νέο ΤΕΑΥΦΕ.  Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται κανονικά. 

Δεν υπάρχει κανένα νομικό και διοικητικό κενό.

  • Οι συντάξεις καταβάλλονται κανονικά και με τις ίδιες προϋποθέσεις. 
  • Τα έσοδα εισπράττονται κανονικά. 
  • Ισχύουν οι πλασματικοί χρόνοι, η προαιρετική ασφάλιση, η αναπηρία, η πρόωρη και η μειωμένη σύνταξη, εφαρμόζεται διαδοχική ασφάλιση, κλπ., δηλαδή ό,τι ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους για συνταξιοδότηση.

Ασφαλίζονται υποχρεωτικά τα ίδια πρόσωπα, οι εισφορές παραμένουν οι ίδιες για τους ασφαλισμένους (παλαιούς και νέους) και τους εργοδότες και είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ.  Καταβάλλονται στους ίδιους λογαριασμούς, στις ίδιες τράπεζες, όπως ακριβώς μέχρι σήμερα και με την ίδια ηλεκτρονική διαδικασία.

Ειδικότερα:

  • Ασκείται εποπτεία από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο. 
  • Κάθε χρόνο εκπονείται αναλογιστική μελέτη που εγκρίνεται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
  • Το θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων ακολουθεί τις προδιαγραφές που θέτει η Οδηγία της Ε.Ε. (2003/41/ΕΚ) και η εθνική νομοθεσία
  • Κάθε ασφαλισμένος θα έχει τη δική του ατομική μερίδα.
  • Το νέο ΤΕΑΥΦΕ διοικείται από τους ασφαλισμένους, τους εργοδότες και τους συνταξιούχους, ενώ η πλειοψηφία των μελών του ΔΣ εκλέγεται.
  • Επιπροσθέτως, με βάση το Καταστατικό, συμμετέχουν και δύο εμπειρογνώμονες – εξειδικευμένοι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους στα οικονομικά, τα νομικά θέματα και την κοινωνική ασφάλιση.

Στις 08/03/2013 έγινε διοικητική παραλαβή και τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο της απογραφής και του ελέγχου από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές, τα αποτελέσματα των οποίων θα σας ανακοινωθούν άμεσα.

Σύντομα θα λειτουργήσει και η νέα ιστοσελίδα www.teayfe.gr, στην οποία θα αναρτώνται όλες οι κρίσιμες για τη λειτουργία του Ταμείου αποφάσεις και θα παρέχεται πλήρης ενημέρωση στους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τους εργοδότες για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, ενώ παράλληλα θα παρέχεται η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας και εξυπηρέτησης όλων των συναλλασσόμενων.

Ζητούμε την κατανόησή σας για την όποια δυσχέρεια ή ταλαιπωρία, σε αυτό το μεταβατικό στάδιο.  Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του Ταμείου και την εκπλήρωση των σκοπών του όσο το δυνατόν συντομότερα.

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Last modified on Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2013 00:17
Login to post comments

Ακολουθήστε μας

Newsletter

Επισκέπτες

Έχουμε 12 επισκέπτες και κανένα μέλος σε σύνδεση