Α' Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Εργαζομένων και Συνταξιούχων στο Φάρμακο - Δελτίο Τύπου

Rate this item
(0 votes)


Διεξήχθη με πολύ μεγάλη προσέλευση και επιτυχία η Α΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη
στο Φάρμακο. Συμμετείχαν 175 συνδικαλιστικά στελέχη και εκπρόσωποι από περίπου 40
πρωτοβάθμια Σωματεία.
Στη συνδιάσκεψη παραβρέθηκε και μίλησε ο αειθαλής Μανώλης Γλέζος ως παλιός
φαρμακοϋπάλληλος, ο οποίος κάλεσε το Συνδικαλιστικό Κίνημα σε ενότητα για να
ανατραπεί αυτή η πολιτική της φτώχιας και της ύφεσης. Προσδιόρισε ότι ο εχθρός είναι
εκτός των συνδικάτων και της κοινωνίας.
Τα εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα ανάπτυξε ο Πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ και
καθηγητής Εργατικού Δικαίου κ. Αλέξης Μητρόπουλος και οι συνεργάτες του.
Την οικονομική μελέτη για τον κλάδο του Φαρμάκου «Οι τάσεις της φαρμακευτικής
αγοράς στην Ελλάδα» παρουσίασε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννης
Υφαντόπουλος.
Την αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Επικουρικού Ταμείου του
Φαρμάκου ανάπτυξε ο αναλογιστής – οικονομολόγος κ. Βασίλης Μαργιός και οι
συνεργάτες του.
Επίσης, παραβρέθηκε και παρακολούθησε τις εργασίες ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης
Κουρουμπλής.

Η Συνδιάσκεψη:
- Καταδικάζει την πολιτική της Κυβέρνησης και της Τρόικα, η οποία φέρνει λιτότητα,
ανεργία, ακρίβεια, φόρους και εξαθλίωση του λαού.
- Καταγγέλλει το σφαγιασμό των συντάξεων και των εφ’ άπαξ, που για τον κλάδο μας
φτάνει το 64% και καλεί τους εργαζόμενους στον κλάδο του Φαρμάκου να
συστρατευθούν για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.
- Καλεί τον Υπουργό Εργασίας να αναστείλει την διάταξη περικοπής του εφ’ άπαξ των
φαρμακοϋπαλλήλων κατά 63,91%, καθώς οι υπηρεσίες του Υπουργείου στηρίχθηκαν σε
ελλιπή και αναληθή στοιχεία και ως εκ τούτου οι περικοπές στα εφ’ άπαξ είναι
παράνομες και καταχρηστικές.


Τη Συνδιάσκεψη ειδικότερα απασχόλησε:
Α. Η νέα Ενιαία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Β. Το αυτόνομο και αυτοδιαχειριζόμενο ΤΕΑΥΦΕ, ΝΠΙΔ και για τους δύο κλάδους (Σύνταξης
και εφ’ άπαξ)
Γ. Η εθνική πολιτική φαρμάκου


Μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίστηκαν ομόφωνα οι βασικοί άξονες δράσης
των συνδικαλιστικών οργανώσεων του Φαρμάκου. Συγκεκριμένα αποφάσισε:


Α. Νέα Ενιαία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
1. Την υπογραφή ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του κλάδου του Φαρμάκου, η
οποία θα συμπεριλαμβάνει:
- Τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις,
φαρμακαποθήκες, φαρμακεία και συναφείς επιχειρήσεις,
- Τους απασχολούμενους στην Ιατροφαρμακευτική Ενημέρωση, στο sales και τις
συναφείς ειδικότητες,
- Τους φαρμακοποιούς, που εργάζονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας στον
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
δηλαδή, το προσωπικό που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλη την
χώρα σε οποιοδήποτε τομέα ή υπηρεσία φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων,
καθώς και σε κάθε άλλη επιχείρηση που έχει άμεση εξάρτηση με τις παραπάνω
δραστηριότητες.
2. Τη συγκρότηση ενιαίας διαπραγματευτικής ομάδας από όλους τους παραπάνω
κλάδους, η οποία θα διεξαγάγει τις επαφές με όλους τους εργοδοτικούς φορείς.


Β. Αυτόνομο και αυτοδιαχειριζόμενο ΤΕΑΥΦΕ
1. Τη μετατροπή του Επικουρικού Ταμείου του Φαρμάκου (ΤΕΑΥΦΕ), κλάδος Σύνταξης,
από ΝΠΔΔ σε αυτόνομο, αυτοδιαχειριζόμενο ΝΠΙΔ και υποστηρίζει όλες τις
πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από την ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ για τον σκοπό αυτό.
2. Τη μετατροπή του κλάδου Πρόνοιας του ΤΕΑΥΦΕ από ΝΠΔΔ σε αυτόνομο,
αυτοδιαχειριζόμενο ΝΠΙΔ και υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από
την ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ για τον σκοπό αυτό.
3. Την ενοποίηση των δύο Ταμείων.
4. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα για τον κλάδο Σύνταξης, υποστηρίζει όλες τις
πρωτοβουλίες της ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ για την ανεξαρτητοποίηση του κλάδου Πρόνοιας και τη
μετατροπή του σε ΝΠΙΔ.


Γ. Πολιτική Φαρμάκου
1. Να προτείνει την αναβάθμιση και μετατροπή του ΕΟΦ σε ανεξάρτητη αρχή.
2. Την ενίσχυση του ρόλου του ΙΦΕΤ ως μηχανισμού στήριξης και ισορροπίας της αγοράς
για αποφυγή ελλειμμάτων σε ειδικές κατηγορίες φαρμάκων ή παθήσεων.
3. Τη συνταγογράφηση μόνο με το επώνυμο γενόσημο για την προστασία, ασφάλεια και
προαγωγή της υγείας των πολιτών
4. Στηρίζει την αυτοτέλεια της ιατρικής πράξης και την ισότιμη πρόσβαση των ασθενών
στα φάρμακα.
5. Ενίσχυση της δεοντολογίας με τη δημιουργία ειδικής επιτροπής στο πλαίσιο του ΕΟΦ.
6. Να στηριχθεί εμπράκτως η ελληνική παραγωγή, η έρευνα και η ανάπτυξη της
φαρμακοβιομηχανίας και στην Ελλάδα, οι οποίες θα διασφαλίζουν την επάρκεια στην
αγορά, την ποιότητα και την ασφάλεια των φαρμάκων και θα στηρίζουν τις θέσεις
εργασίας και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
7. Να αναπτυχθεί Μέτωπο Υγείας και κίνημα αλληλεγγύης, ενισχύοντας το ρόλο των
κοινωνικών ιατρείων και των κοινωνικών φαρμακείων.
Πολιτική τιμών:
8. Τα πρωτότυπα να τιμολογούνται με βάση στον Μ.Ό. των 3 χαμηλοτέρων τιμών της ΕΕ.
με ετήσιο επανακαθορισμό, εφ’ όσον οι αρχικές τιμές έχουν μεταβληθεί.
9. Τα φάρμακα που λήγει η πατέντα τους (off patend) να τιμολογούνται στο 80% των
πρωτοτύπων.
10. Τα επώνυμα αντίγραφα να τιμολογούνται στο 70% των πρωτοτύπων.
11. Τα ανώνυμα αντίγραφα να τιμολογούνται στο 60% των πρωτοτύπων.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο Φάρμακο να συσπειρωθούν στα συνδικάτα
τους για να ανατρέψουμε αυτήν τη βάρβαρη πολιτική και στον χώρο της Υγείας, που
υποβαθμίζει τη φαρμακευτική περίθαλψη, στέλνει στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους
και διαλύει όλη τη φαρμακευτική υποδομή της χώρας (φαρμακεία, φαρμακαποθήκες,
φαρμακοβιομηχανία).


Αθήνα, 17/12/2012


Για την Οργανωτική Επιτροπή,
Η Συντονιστική Ομάδα
1. Γεράσιμος Κονιδάρης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιατρικών Επισκεπτών –
Φαρμακευτικών & Συναφών Επαγγελμάτων - Κλάδων
2. Γιώργος Κακαριάρης, Μέλος Διοίκησης ΓΣΕΕ, μέλος Διοίκησης Ομοσπονδίας
Εργαζομένων Φαρμακευτικών & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας
3. Άρης Κωνσταντινόπουλος, Αντιπρόεδρος ΟΕΦΣΕΕ
4. Σταύρος Νουχάκης, Γεν. Γραμματέας ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ
5. Στάθης Τραχανατζής, Αντιπρόεδρος ΕΚΑ, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Χημικών
Φαρμακευτικών Καλλυντικών & Συναφών Επιχειρήσεων Ελλάδας
6. Ιουλία Ρούσσου, Πρόεδρος Ένωσης Συνταξιούχων Υπαλλήλων Φαρμακευτικών
Εργασιών

Last modified on Τρίτη, 18 Δεκέμβριος 2012 21:25
Login to post comments

Ακολουθήστε μας

Newsletter

Επισκέπτες

Έχουμε 228 επισκέπτες και κανένα μέλος σε σύνδεση