Υποβάλλεται σήμερα στην Τρόικα το πόρισμα της «επιτροπής σοφών» του Υπουργείου Υγείας

Rate this item
(2 votes)
Περιλαμβάνει μέτρα που θα αλλάξουν ριζικά τη δομή και τη λειτουργία του ΕΣΥ καθώς και τη σχέση εργασίας των γιατρών και των λοιπών εργαζομένων. Το πόρισμα που καταρτίστηκε από την ειδική «επιτροπή σοφών» του υπουργείου Υγείας παραδίδεται σήμερα στην τρόικα και περιλαμβάνει μέτρα που θα αλλάξουν ριζικά τη δομή και τη λειτουργία του ΕΣΥ καθώς και τη σχέση εργασίας των γιατρών και των λοιπών εργαζομένων του συστήματος υγείας. Τα κύρια στοιχεία του πορίσματος έφερε στο φως της δημοσιότητας κατ’ αποκλειστικότητα η δημοσιογράφος Δήμητρα Ευθυμιάδου με ρεπορτάζ στην Κυριακάτική Ελευθεροτυπία.  Στο πόρισμα το οποίο αποτελείται από 500 και πλέον σελίδες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής: Νοσοκομεία Ανάθεση του μάνατζμεντ των δημόσιων νοσοκομείων σε ιδιώτες με συμβόλαιο οι οποίοι θα προσλαμβάνουν το προσωπικό, ενώ ανάλογα με το συμβόλαιο θα έχουν την υποχρέωση να πραγματοποιούν νέες επενδύσεις κεφαλαίου. Δημιουργία και λειτουργία ιδιωτικών πτερύγων εντός δημοσίων νοσοκομείων. Επίσης θα μπορούν να παραχωρηθούν σε ιδιώτες υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως ακτινολογικές και εργαστηριακές αλλά και εξειδικευμένες κλινικές όπως λιθοτριψίας, ή κλινικές όπου πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις ρουτίνας όπως πχ. καταρράκτη. Ταυτόχρονα προβλέπεται ότι όσα νοσοκομεία απομείνουν στο δημόσιο να μετατραπούν σε αυτόνομες οικονομικές μονάδες με αλλαγή του νομικού καθεστώτος, ώστε να γίνουν ανεξάρτητα ιδρύματα κοινωφελούς σκοπού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και να έχουν διοικητική αυτοτέλεια. Στο πλαίσιο αυτό οι διοικητές τους θα αποκτήσουν εξαιρετικά ισχυρό ρόλο, καθώς θα μπορούν να κάνουν αλλαγές κλινικών, μεταφορά προσωπικού κλπ. Γιατροί Όλοι οι γιατροί θα επαναξιολογηθούν βάσει κριτηρίων παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και εκπαίδευσης. Θα συνδεθεί η αξιολόγηση αυτή με τους στόχους μέσω ενός «συμβολαίου δραστηριοτήτων» ανά κλινική και γιατρό και θα υπάρχει «επιβράβευση ή τιμωρία βάσει αποτελεσμάτων πέρα από τις τακτικές αποδοχές του καθενός». Γεγονός που σημαίνει ότι θα επιβάλλονται πρόστιμα σε όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι γιατροί αλλά και όλες οι κλινικές θα ελέγχονται και για τη χρήση των πόρων που θα κάνουν από το νοσοκομείο, αφού θα αποτελεί κριτήριο για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Παρέχονται ειδικά κίνητρα σε όσους γιατρούς επιλέγουν να λάβουν ειδικότητες όπου παρουσιάζονται ελλείψεις όπως γενική ιατρική, ογκολογία, υγιεινή της εργασίας με αύξηση του αριθμού των θέσεων για ειδικότητα. Κίνητρα θα δοθούν και για όσους θα λάβουν την ειδικότητα της γηριατρικής, η οποία και θα κατοχυρωθεί. Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, αυτό γίνεται «δεδομένου ότι στη χώρα μας η γήρανση του πληθυσμού είναι αναμφισβήτητο γεγονός και αφετέρου οι πολλές και συνυπάρχουσες ασθένειες της τρίτης ηλικίας απαιτούν αποτελεσματική διαχείριση και συνέχεια της φροντίδας». Αντίθετα προβλέπεται δραστικός περιορισμός των προσφερόμενων θέσεων για λήψη ειδικότητας όπου υπάρχει πληθωρισμός ιατρών για την επόμενη τριετία αλλά και τον περιορισμό των θέσεων ειδικευόμενων σε ειδικότητες όπου υπάρχει υπερεπάρκεια όπως καρδιολογία, γενική χειρουργική, μαιευτική-γυναικολογία, ουρολογία κλπ. Άμεση κατάργηση των υπεράριθμων θέσεων ειδικευομένων (εκτός των περιπτώσεων ιατρών που πάσχουν από προβλήματα υγείας). Προβλέπεται εισαγωγή συστήματος ελέγχου των νοσοκομειακών τμημάτων ή μονάδων όπου θα παρέχεται ιατρική εκπαίδευση για τη λήψη ειδικότητας, ενώ θα μπορεί να γίνει ανάκληση της άδειας όταν δεν τηρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Παρέχονται οικονομικά κίνητρα για άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος σε άγονες και προβληματικές περιοχές. Συγκεκριμένα, θα ενεργοποιηθεί νόμος που δίνει τη δυνατότητα σε ιατρό που έχει υπηρετήσει τουλάχιστον για μία πενταετία σε μονάδα άγονης περιοχής να επιλέξει κατά προτεραιότητα μονάδα αστικού κέντρου και να μετακινηθεί όταν δημιουργούνται κενές θέσεις. Προτείνεται αλλαγή της σχέσης εργασίας των γιατρών στο ΕΣΥ. Στο πόρισμα αναφέρεται:  «Είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί ο θεσμός του γιατρού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία της επαρχίας, αλλά όχι μόνο. Η θέσπιση του γιατρού-συμβούλου με μερική απασχόληση στους τρεις τομείς: παθολογικό, χειρουργικό, εργαστηριακό για εφημερίες και στα εξωτερικά ιατρεία». Στόχος είναι να συμπληρώνει ελλείψεις που παρατηρούνται σήμερα σε πολλές ειδικότητες και υποειδικότητες με μικρότερο κόστος για το νοσοκομείο, ενώ ταυτόχρονα «θα βελτιώσει κατά πολύ τις δυνατότητες των επαρχιακών νοσοκομείων». Οι γιατροί αυτοί ταυτόχρονα θα ασκούν και την ιδιωτική ιατρική, «θα έχουν το κίνητρο να εργασθούν στην επαρχία και έτσι δεν θα υπάρχουν τα κενά που παρατηρούνται σήμερα». Γίνεται υποχρεωτική η εγγραφή στον ιατρικό σύλλογο και η τριετής άσκηση του επαγγέλματος των ιατρών στο νομό που έλαβαν ιατρική ειδικότητα (για ειδικότητες στις οποίες παρατηρείται έλλειψη στην περιφέρεια). Οι συγκεκριμένοι γιατροί θα συμβάλλονται κατά προτεραιότητα με τον ΕΟΠΥΥ. Στο πλαίσιο πάντως της ανασυγκρότησης και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας επανέρχεται και ο γνωστός και πολυδιαφημισμένος θεσμός του οικογενειακού γιατρού. Η επιτροπή προτείνει να γίνει άμεσος σχεδιασμός στο πλαίσιο και του ΕΟΠΥΥ, ενός δικτύου οικογενειακών γιατρών σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Το ρόλο του οικογενειακού γιατρού θα μπορούν να αναλάβουν οι γενικοί γιατροί και όπου δεν υπάρχουν, το έργο τους θα μπορούν να αναλάβουν ειδικοί παθολόγοι. Στον κατάλογο του οικογενειακού γιατρού θα είναι δυνατό να εγγράφονται έως 2.000 πολίτες. Ο οικογενειακός γιατρός θα μπορεί να συμπράττει και με άλλους συναδέλφους του δημιουργώντας Κέντρα Οικογενειακών Γιατρών τα οποία μπορεί και να εφημερεύουν. Νοσηλευτικό προσωπικό Προτείνεται η δημιουργία νέων νοσηλευτικών ειδικοτήτων (π.χ. κοινοτικοί νοσηλευτές, εξειδικευμένοι στην ανακουφιστική φροντίδα κλπ.). Ενίσχυση του ρόλου του νοσηλευτικού προσωπικού ακόμη και με τη δυνατότητα συνταγογράφησης σε περιοχές όπου καταγράφονται ελλείψεις γιατρών. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και πιστοποίηση νοσηλευτών. Οι πιστοποιημένοι νοσηλευτές σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, π.χ. φαρμακολογία, φαρμακοκινητική, θα έχουν τη δυνατότητα περιορισμένης συνταγογράφησης. Καταργείται ο θεσμός των αποκλειστικών νοσοκόμων και αντί αυτών η αποζημίωση που καταβάλλεται από τα ασφαλιστικά ταμεία θα δίδεται για «τη μίσθωση, σε μόνιμη βάση αντίστοιχου αριθμού νοσηλευτών (Τ.Ε. ή Π.Ε.)». Υπολογίζεται στο πόρισμα ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν άμεσα να προσληφθούν περίπου 425 νοσηλευτές, καθώς η ετήσια δαπάνη του συνόλου των ασφαλιστικών ταμείων για τις αποκλειστικές είναι 10 εκατ. ευρώ, ενώ το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας ενός νοσηλευτή Τ.Ε. είναι 23.500 ευρώ. Δημιουργία κέντρου τηλεφωνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νοσοκομεία και στελέχωση με νοσηλευτές Π.Ε. Στο πόρισμα σημειώνεται ότι όπου εφαρμόσθηκε αυτό το σύστημα, π.χ. Αμερική, οδήγησε στην εξοικονόμηση πόρων στο νοσοκομείο που δημιουργούνται από τις αποφυγή άσκοπες επισκέψεις στα νοσηλευτικά ιδρύματα και ειδικά στα επείγοντα. Για το διοικητικό και λοιπό προσωπικό ορίζεται να προδιαγραφούν τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης και κατάρτισης των στελεχών για κάθε επίπεδο διοίκησης και να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν αντίστοιχα προγράμματα στο πλαίσιο των ευκαιριών που παρέχει το ΕΣΠΑ. Να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που ήδη παρέχουν τα πολύ ανεπτυγμένα προγράμματα (μεταπτυχιακών κυρίως) σπουδών σε Ανώτερα Ιδρύματα: Πανεπιστήμια και βεβαίως τα προγράμματα εκπαίδευσης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Να δημιουργηθεί ένα σχέδιο δράσης για τον προγραμματισμό της επιλογής και πρόσληψης του ανθρώπινου δυναμικού στη διοίκηση και το μάνατζμεντ των υπηρεσιών υγείας. Φάρμακα Προτείνεται αύξηση της τιμής πρωτότυπων φαρμάκων κατά 20% ως επιβράβευση της καινοτομίας και της αποτελεσματικότητας. Προτείνεται αύξηση της υποχρεωτικής συνταγογράφησης γενόσημων φαρμάκων στο 50% στα νοσοκομεία στις θεραπευτικές κατηγορίες και 75% στις εκτός προστασίας πατέντας δραστικές ουσίες με στόχο τη μείωση των τιμών. Εκτιμάται μάλιστα ότι η δαπάνη μπορεί να μειωθεί έτσι ακόμη και κατά 150 εκατ. ευρώ. Καθορίζεται με νέο τρόπο το κέρδος των φαρμακοποιών και συγκεκριμένα κλιμακωτά και με βάση την τιμή του φαρμάκου. Η συνταγογράφηση συνδέεται με τη λογική κινήτρων και αντικινήτρων, καθώς όποιος γιατρός θα συνταγογραφεί γενόσημα και φθηνότερα θα λαμβάνει και μπόνους. Για τις φαρμακοβιομηχανίες προβλέπεται η δημιουργία ενός τριπλού συστήματος έκπτωσης (rebate) που θα στηρίζεται σε επιστροφή 4% επί της τιμής παραγωγού στο σύνολο των πωλήσεων, στην περίπτωση που η λιανική τιμή θα είναι υψηλότερη από την τιμή αγοράς αλλά και έκπτωση με βάση τις συνολικές πωλήσεις. Συγκεκριμένα, για αυξήσεις στις πωλήσεις μέχρι 15% θα υπάρχει πρόσθετη επιστροφή-έκπτωση 5%. Για αυξήσεις μέχρι 25%, πρόσθετη επιστροφή 10%, για αυξήσεις μέχρι 40% πρόσθετη επιστροφή 15%, ενώ για αυξήσεις στις πωλήσεις πάνω από 40% οι φαρμακοβιομηχανίες θα είναι υποχρεωμένες να επιστρέφουν στην κοινωνική ασφάλιση 25%. Διοίκηση του συστήματος Συγχωνεύσεις εσωτερικών τμημάτων αλλά και προσδιορισμός αντικειμένου σε διευθύνσεις και τμήματα ώστε να επιτευχθεί μείωση της γραφειοκρατίας. Έμφαση στην περιφερειακή οργάνωση του συστήματος υγείας με την κατάργηση των σημερινών επτά υγειονομικών περιφερειών (ΥΠΕ) και πλήρη εκχώρηση όλων των αρμοδιοτήτων της διοίκησης από το υπουργείο Υγείας (οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους) και τις ΥΠΕ, στους βαθμούς της αιρετής αυτοδιοίκησης ως εξής: - πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας και ψυχική υγεία στους δήμους. - δευτεροβάθμιες, τριτοβάθμιες υπηρεσίες και δημόσια υγεία στη διοικητική περιφέρεια. Σε αυτά περιλαμβάνεται και ο έλεγχος στη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα. Η κεντρική διοίκηση θα λειτουργεί επιτελικά και στρατηγικά, ενώ οι αποκεντρωμένες διοικήσεις θα αναλάβουν εποπτικό συντονιστικό ρόλο. Κανένα σχόλιο... κάνετε ένα δικό σας σχόλιο.
Login to post comments

Ακολουθήστε μας

Newsletter

Επισκέπτες

Έχουμε 46 επισκέπτες και κανένα μέλος σε σύνδεση